ข้อมูลติดต่อของเรา

COEX Global Business Team
T +82-2-6000-8002 F +82-2-6994-8302
E [email protected]

Website: Aseanseafoodexpo.com